Znajdziesz nas nad Jeziorem Zegrzyńskim

Administratorem danych osobowych dotyczących osób korzystających z usług Have Fun jest:
Event Boat Sp. z o.o.
Ul. Źródlana 46 B
05-140 Wierzbica
NIP 9522171768

W jakim celu i na jakiej podstawie Have Fun będzie przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Have Fun w związku ze szkodą poniesioną przez spółkę , a wyrządzoną klienta lub obrona przed roszczeniami klientów w stosunku do spółki;
 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa klientom i innym osobom korzystających z usług Have Fun.
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych.

Have Fun będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Have Fun w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Ponadto Have Fun będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Pałac Ojrzanów będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Tel: 511 123 450

E-mail: biuro@have-fun.pl

Translate »